Jiří Humpolíček


Research interest: 
Document Classification