Publication details

Conference Paper (international conference)

A statistical approach to local evalution of a single texture image

Grim Jiří, Somol Petr, Haindl Michal, Pudil Pavel

: Proceedings of the Sixtheenth Annual Symposium of the Pattern Recognition Association of South Africa, p. 171-176 , Eds: Nicolls F.

: Annual Symposium of the Pattern Recognition Association of South Africa /16./, (Langebaan, ZA, 23.11.2005-25.11.2005)

: CEZ:AV0Z10750506

: 1M0572, GA MŠk, 507752, , GA402/03/1310, GA ČR

: fintite mixtures, EM algorithm, texture modelling, texture evaluation

(eng): Assuming local and shift-invariant texture properties we describe the statistical dependencies between pixels by a joint probalibity density of pixels within a suitably chosen observation window. We estimate the unknow density in the form of a Gaussian mixture from data obtained by shifting the window. At each position of the window the normal mixture density is computed and the corresponding log-likelihood value is presented as a grey level at the central pixel of the window to detect unusual places.

(cze): Předpokládá se, že vlastnosti zkoumané textury jsou lokální a invariantní vzhledem k posuvu nebo konkrétněji, že statistické závislosti mezi pixely vhodně zvoleného posuvného okna lze popsat pomocí příslušné mnohorozměrné hustoty pravděpodobnosti. Metoda statistického vyhodnocování textury je založena na odhadu neznámé hustoty ve tvaru normální směsi pomocí vzorků textury získaných posuvem okna.

: 09K

: BB