Publication details

Performance parameters definition and processing

Journal Article

Svítek M., Novovičová Jana


serial: Neural Network World vol.15, 6 (2005), p. 1-11

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): IAA2075302, GA AV ČR, 1M0572, GA MŠk, KSK1019101, GA AV ČR

keywords: performance parameters, accuracy, reliability, dependability

abstract (eng):

The definition of the performance parameters, particulary accuracy, reliability and dependability are presented. Their estimations are developed by using results from the theory of statistical tolerance intervals in the case of random sample from a normal distribution. The presented results are applicable for all areas of performance parameters processing where the small set of measured samples are avaliable and if the measured samples approximately fulfil condition for normal distribution.

abstract (cze):

Definice pojmů přesnost a spolehlivost pro ohodnocení účinnosti parametrů systému jsou zavedeny. Pomocí výsledků teorie statistických tolerančních intervalů jsou odvozeny odhady těchto charakteristik za předpokladu, že naměřená data jsou náhodným výběrem z normálního rozdělení.

Cosati: 09I, 12B

RIV: BB