Publication details

Journal Article

Prague texture segmentation data generator and benchmark

Mikeš Stanislav, Haindl Michal

: ERCIM News vol.2006, 64 (2006), p. 67-68

: CEZ:AV0Z10750506

: 1M0572, GA MŠk, 1ET400750407, GA AV ČR, IAA2075302, GA AV ČR

: image segmentation, texture, benchmark, web

(eng): The Prague texture segmentation data-generator and benchmark is a Web-based serviced developed as a part of the MUSCLE network of excellence. It is designed to mutually compare and rank different texture segmenters and to support new segmentation and classification methods development. It can be easily used for other applications such as feature selection, image compression, and query by pictorial example.

(cze): Pražský texturní segmentační generátor dat a benchmark je webová aplikace vyvinutá v rámci EU programu Network of Excellence - MUSCLE. Systém je navržen pro vzájemné porovnávání a tvorbu kvalitativního pořadí různých texturních segmentačních algoritmů a pro podporu vývoje nových segmentačních a klasifikačních metod. Může být snadno využit i pro další aplikace, jako je výběr příznaků, komprese obrazu, nebo výběr obrazu podle obrazového vzoru.

: 09K

: BD