Publication details

Journal Article

Fast Synthesis of Dynamic Colour Textures

Filip Jiří, Haindl Michal, Chetverikov D.

: ERCIM News, 66 (2006), p. 53-54

: CEZ:AV0Z10750506

: 507752, , IAA2075302, GA AV ČR, 1ET400750407, GA AV ČR, 1M0572, GA MŠk

: dynamic colour texture, texture synthesis, texture modelling

: http://www.ercim.org/publication/Ercim_News/enw66/haindl.html

(eng): Textural appearance of many real word materials is not static but shows progress in time. If such a progress is spatially and temporally homogeneous these materials can be represented by means of dynamic textures (DT). DT modelling is a challenging problem which can add new quality into computer graphics applications. We have developed a novel hybrid method for colour DTs modelling. The method is based on eigen-analysis of DT images and subsequent pre-processing and modelling of temporal interpolation eigen-coefficients using a spatial causal auto-regressive model. The proposed method shows good performance for most of the tested DTs, which depends mainly on the properties of the original sequence. Moreover, this method compresses significantly the original data and enables extremely fast synthesis of unlimited artificial sequence, which can be easily performed by means of contemporary graphics hardware.

(cze): Texturální vzhled mnoha reálných materiálů není statický, ale mění se s časem. Jestliže tyto změny jsou prosorově i časově homogenní, pak také materiály lze reprezentovat pomocí dynamických textur (DT). Modelováni DT je obtížný problém, jehož řešení může zvýšit kvalitu aplikací počítačové grafiky.Článek prezentuje novou hybridní metodu modelování barevných dynamických textur.

: 09K

: BD