Publication details

Conference Paper (international conference)

Unsupervised Texture Segmentation by Spectral-Spatial-Independent

, Haindl Michal, Scarpa G.

: Proceedings of ICPR 2006 - The 18th International Conference on Pattern Recognition, p. 151-154 , Eds: Tang Y.Y., Wang S.P., Yeung D.S., Yan H., Lorette G.

: ICPR 2006 - The 18th International Conference on Pattern Recognition, (Hong Kong, CN, 20.08.2006-24.08.2006)

: CEZ:AV0Z10750506

: 507752, , IAA2075302, GA AV ČR, 1ET400750407, GA AV ČR, 1M0572, GA MŠk

: texture segmentation, unsupervised classification

: ieeexplore.ieee.org/Xplore/guesthome.jsp

(eng): A novel color texture unsupervised segmentation algorithm is presented which processes independently the spectral and spatial information. The algorithm is composed of two parts. The former provides an over-segmentation of the image, such that basic components for each of the textures which are present are extracted. The latter is a region growing algorithm which reduces drastically the number of regions, and provides a region-hierarchical texture clustering. The over-segmentation is achieved by means of a color-based clustering (CBC) followed by a spatial-based clustering (SBC). The SBC, as well as the subsequent growing algorithm, make use of a characterization of the regions based on shape and context. Experimental results are very promising in case of textures which are quite regular.

(cze): Nový algoritmus pro neřízenou segmentaci barevných textur je prezentován. Algoritmus zpracovává nezávisle spektrální a prostorovou informaci a skládá se ze dvou částí. První poskytuje přesegmentovaný obraz tak, že základní prvky textury jsou identifikovány. Druhý krok rozrůstání oblastí výrazně sníží počet oblastí a poskytuje hierarchickou strukturu shlukování oblastí. Přesegmentace je založena na barevném shlukování (CBC), které následuje prostorové shlukování (SBC). SBC, podobně jako následující algoritmus rozrůstání, využívá reprezentaci oblastí pomocí tvaru a kontextu. Experimentální výsledky jsou velmi nadějné zejména pro pravidelné textury.

: 09K

: BD