Publication details

Multi-Subset Selection for Keyword Extraction and Other Prototype Search Tasks Using Feature Selection Algorithms

Conference Paper (international conference)

Somol Petr, Pudil Pavel


serial: Proceedings of ICPR 2006 - The 18th International Conference on Pattern Recognition, p. 736-739 , Eds: Tang Y.Y., Wang S.P., Yeung D.S., Yan H., Lorette G.

action: ICPR 2006 - The 18th International Conference on Pattern Recognition, (Hong Kong, CN, 20.08.2006-24.08.2006)

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): 507752, , GA402/03/1310, GA ČR, 1M0572, GA MŠk

keywords: feature selection, prototype search, keyword search

preview: Download

abstract (eng):

We present a framework that enables the use of traditional feature selection algorithms in a new context - for building a set of subsets of specified properties. During the course of search individual items are added/removed to/from one of the subsets in the subset system one at a time to maximize an overall criterion. Different tasks of prototype search type can be solved in this alternative way depending on suitable criterion definition. The usability of the concept is shown on keyword extraction example. Further possible applications are suggested.

abstract (cze):

Představujeme sadu nástrojů umožňující využít tradiční algoritmy výběru příznaků v novém kontextu - pro vybudování množiny podmnožin specifikovaných vlastností. V průběhu hledání jsou individuální prvky po jednom přídávány/ubírány vždy do/z jedné z podmnožin v systému podmnožin tak, aby bylo maximalizováno zvolené kritérium. Tímto způsobem je možné řešit různé úlohy hledání prototypů, přizpůsobení pro konkrétní úlohu je možné pomocí úpravy kritéria. Použitelnost tohoto konceptu ilustrujeme na příkladu z oblasti automatického hledání klíčových slov. Naznačujeme též další potenciální oblasti použití této sady nástrojů.

Cosati: 09K, 09J

RIV: BD