Publication details

A trainable similarity measure for image classification

Conference Paper (international conference)

Paclík P., Novovičová Jana, Duin R.P.W.


serial: Proceedings of the 18th Conference on Pattern Recognition. ICPR 2006, p. 391-394 , Eds: Haralic B., Ho T. K.

action: International Conference on Pattern Recognition /18./, (Hong-Kong, CN, 20.08.2006-24.08.2006)

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): IAA2075302, GA AV ČR

keywords: trainable similarity measure, image classification

abstract (eng):

A design of the second stage of classifier based on the recently proposed trainable similarity measure, which is specifficaly designed for the supervised classification of images. The proposed measure is based on local matches in a set of regions within an image which incrases its robustness. The configuration of local regions is derived specifficaly for each prototype by a training procedure. The comparsion to the state-of-art AdaBoost slassifiers on a real-world pedestrain recognition problem is presented.

abstract (cze):

Návrh klasifikátoru založeného na nově zavedeném pojmu trenovatelná podobnost navrženého pro klasifikaci obrazů na základě trenovací množiny objektů se známou příslušností do předem definované třídy. Navržený klasifikátor dává lepší výsledky v porovnání s AdaBoost klasifikátorem na reálných datech rozpoznávání chodců.

Cosati: 09K, 09J, 12B

RIV: BB