Publication details

Flexible-hybrid sequential floating search in statistical feature selection

Journal Article

Somol Petr, Novovičová Jana, Pudil Pavel


serial: Lecture Notes in Computer Science vol.44, 4109 (2006), p. 623-639

action: Joint IAPR International Workshops SSPR 2006 and SPR 2006, (Hong Kong, CN, 17.08.2006-19.08.2006)

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): IAA2075302, GA AV ČR, FP6507752, Commision EU, 1M0572, GA MŠk

keywords: feature selection, flexible-hybrid, sequential floating search

preview: Download

abstract (eng):

A fexible hybrid version of floating search methods for feature selection is developed. The main benefit of the proposed floating search hybridization is the possibility to deal flexibly with the qualiti-of-result vs. computational time trade-off and to enable wrapper based feature selection in problems of higher dimensionality than before. It is shown that it is possible to trade significant reduction of search time for often negligible decrease of the classification accuracy.

abstract (cze):

Flexibilní hybridní verze plovoucích vyhledávacích pro výběr příznaků je odvozen. Hlavní výhodou navržené plovoucí hybridizace je možnost zvládnout flexibilně problém kvality vybrané podmnožiny příznaků a časové náročnosti. To umožňuje použít metody výběru příznaků založené na klasifikačním kriteriu (wrapper methods) pro problémy s vyšší dimensionalitou než dosud. Je ilustrováno, že je možné pomocí navrženého algoritmu výrazně snížit výpočetní dobu aniž by došlo k snížení klasifikační přesnosti.

Cosati: 09K, 12B

RIV: BB