Publication details

Building Road-Sign Classifiers Using a Trainable Similarity Measure

Journal Article

Paclík P., Novovičová Jana, Duin R.P.W.


serial: IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems vol.7, 3 (2006), p. 309-321

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): IAA2075302, GA AV ČR, 507752,

keywords: classifier system design, road-sign classification, similarity data representation

preview: Download

abstract (eng):

A frequently used strategy for road sign classification is based on the normalized cross-correlation similarity to class prototypes followed by the nearest neighbor classifier. Because of the global nature of the cross-correlation similarity, this method suffers from presence of uninformative pixels (caused e.g. by occlusions), and is computationally demanding. In this paper, a novel concept of a trainable similarity measure is introduced which alleviates these shortcomings. The similarity is based on individual matches in a set of local image regions. The set of regions, relevant for a particular similarity assessment, is refined by the training process. It is illustrated on a set of experiments with road sign classification problems that the trainable similarity yields high-performance data representations and classifiers. Apart from a multi-class classification accuracy, also non-sign rejection capability, and computational demands in execution are discussed. It appears that the trainable similarity representation alleviates some difficulties of other algorithms, currently used in road sign classification.

abstract (cze):

Návrh klasifikátoru dopravních značek založeného na podobnosti zkoumaného objektu ke třídě značek reprezentované vždy typickou značkou (prototype-based rule). Navržen algoritmus založený na trénování podle množiny prototypů (trainable similarity). Experimenty na několika datových souborech ilustrují vyšší účinnost klasifikátoru v porovnání s klasifikátory až dosud používanými pro klasifikaci značek. Byly testovány i další vlastnosti navrženého klasifikátoru jako robustnost a časová náročnost.

Cosati: 09K, 12B, 09J

RIV: BB