Publication details

Pattern Recognition Based on Multidimensional Models

Conference Paper (international conference)

Haindl Michal, Pudil Pavel, Somol Petr


serial: MATEO - The European Network of Mechatronics Centres and Industrial Controllers 2006, p. 80-86 , Eds: Troblova 

action: MATEO - The European Network of Mechatronics Centres and Industrial Controllers 2006, (Železná Ruda, CZ, 14.12.2006-16.12.2006)

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): 1ET400750407, GA AV ČR, 1M0572, GA MŠk, 507752, , IAA2075302, GA AV ČR, MAT-12-C4, MMR

keywords: Pattern Recognition, Mutidimensional Stratistical Models

abstract (eng):

This chapter explains general model-based approaches to several basic pattern recognition applications followed by a concise description of three fundamental multi-dimensional data model classes. For each model class a solution to parameter estimation and model data synthesis is outlined. Finally an overview of the strengths and weaknesses of studied multi-dimensional data model groups is given.

abstract (cze):

Tato kapitola vysvětluje obecné přístupy k některým aplikacím rozpoznávání dat založené na modelech. Součástí je i stručný popis tří základních tříd vícerozměrných datových modelů. Pro každou třídu modelů je popsán odhad parametrů a syntéza modelových dat. Na závěr jsou shrnuty výhody a nevýhody studovaných tříd vícerozměrných datových modelů.

RIV: BD