Publication details

Multimodal Range Image Segmentation

Monography Chapter

Haindl Michal, Žid Pavel


serial: Vision Systems, Segmentation & Pattern Recognition, p. 25-46 , Eds: Obinata Goro, Dutta Ashish

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): 1ET400750407, GA AV ČR, 1M0572, GA MŠk, 2C06019, GA MŠk, 507752, , IAA2075302, GA AV ČR

keywords: Range segmentation, unsupervised segmentation

preview: Download

abstract (eng):

Computer vision is an area of the computer science which aims to make computers to have some functions owned by human vision system. During the research on computer vision, we often think about "how human see". Obviously, when a human observer views a scene, the observer sees not the whole complex scene, but rather a collection of objects. A common experience of segmentation is the way that an image can resolve itself into a figure, typically the significant, important object, and a ground, the background on which the figure lies. The capability of human beings to segment the complex scene into separated objects is so efficient that we regard it as a mystery. At meantime, it appeals the researchers of computer vision who want to let computer have the same capability. So the task, Image Segmentation, is presented. The chapter describes new achievements in the area of multimodal range and intensity image unsupervised segmentation. This chapter is organised as follows.

abstract (cze):

Počítačové vidění je obor počítačových věd, který má za cíl modelovat některé funkce lidského vizuálního systému na počítačích. Při výzkumu počítačového vidění často uvažujeme o tom, jak člověk vidí. Lidský pozorovatel nevnímá scénu jako celkový komplex, ale spíše jako soubor jednotlivých objektů. Běžná zkušenost při segmentaci je rozložení obrazu na významný důležitý objekt a pozadí, ve kterém se objekt nachází. Schopnost člověka rozložit složitou scénu na jednotlivé objektu je tak efektivní, že je pro nás záhadou. Cílem segmentace obrazu v počítačovém vidění je přiblížit se této schopnosti.

RIV: BD