Publication details

Validation of Classical and Blind Criteria for Image Quality Evaluation

Conference Paper (international conference)

Haindl Michal, Šimberová Stanislava


serial: Proceedings of the Ninth IASTED International Conference on Signal and Image Processing, p. 218-223 , Eds: R.J.P. de Figueiredo 

action: The Ninth IASTED International Conference on Signal and Image Processing, (Honolulu, US, 20.08.2007-22.08.2007)

research: CEZ:AV0Z10750506

research: CEZ:AV0Z1003909

project(s): 1ET400750407, GA AV ČR, 507752, , 1QS300120506, GA AV ČR, 1M0572, GA MŠk, 2C06019, GA MŠk, IAA2075302, GA AV ČR

keywords: image quality criteria, image restoration, degradation modeling

abstract (eng):

An information of image quality and / or performance of image restoration methods can be expressed by evaluative criteria. The classical kriteria are used for rather unrealistic image evaluation while the original (undegraded) image is available. More difficult case is in image restoration assessment when the original is unknown. Blind criteria serve as an image quality estimator based on the restored image. Criteria are tested and compared on the synthetic degraded data set (the "ideal" is known) to set out the most appropriate criterium for the real astronomical images. Results are discussed from various points of view of image degradation process including influence of the variable noise.

abstract (cze):

Informace o kvalitě obrazu nebo o účinnosti restauračních metod obrazu může být vyjádřena pomocí hodnotících kritérií. Klasická používaná kritéria nerealisticky předpokládají znalost ideálního nepozorovatelného (nepoškozeného) obrazu. Obtížnější případ je odhad kvality restaurace obrazu, kdy původní ideální obraz je neznámý. Slepá kritéria slouží k odhadu kvality obrazu založeném pouze na restaurovaném obrazu. Kritéria jsou testována a porovnávána na uměle degradovaných obrazech (kdy známe ideální obraz) za účelem nalezení nejvhodnějšího kritéria pro pozorované astronomické obrazy. Výsledky jsou diskutovány pro různé druhy degradací obrazu včetně vlivu proměnného šumu.

RIV: BD