Publication details

Conference Paper (international conference)

Demonstration of image retrieval based on illumination invariant textural MRF features

Vácha Pavel, Haindl Michal

: CIVR '07: Proceedings of the 6th ACM international conference on Image and video retrieval, p. 135-137

: ACM international conference on Image and video retrieval /6./, (Amsterdam, NL, 09.07.2007-11.07.2007)

: CEZ:AV0Z10750506

: 507752, EC, 1ET400750407, GA AV ČR, 1M0572, GA MŠk, 2C06019, GA MŠk, IAA2075302, GA AV ČR

: Content-based Image retrieval (CBIR), illumination invariants, Markov random fields (MRF)

: http://doi.acm.org/10.1145/1282280.1282305

(eng): Content-based image retrieval (CBIR) systems target database images using feature similarities with respect to the query. Our CBIR demonstration utilises novel illumination invariant features, which are extracted from Markov random field (MRF) based texture representations. These features allow retrieving images with similar scenes comprising colour-textured objects viewed with different illumination brightness or spectrum. The illumination invariant retrieval is verified on textures from the Outex database.

(cze): Systémy vyhledávání obrazu podle jeho obsahu (Content-based image retrieval - CBIR) používají při prohledávání obrazové databáze příznakovou podobnost vzhledem ke vzorovému obrazu. Naše CBIR demonstrace používá nové iluminační invarianty, odvozené z texturních reprezentací založených na markovských náhodných polích (MRF). Tyto míry dovolují vyhledávat obrazy podobných scén obsahujících barevné texturované objekty osvětlené světlem s různým jasem a spektrem. Iluminační invarianty jsou ověřeny na texturách z databáze Outex.

: BD