Publication details

Conference Paper (Czech conference)

Syntéza periodicko-stochastických textur

Hatka Martin

: Doktorandské dny 2007, p. 39-48

: Doktorandské dny 2007, (Praha, CZ, 16.11.2007)

: CEZ:AV0Z10750506

: near-periodic texture, texture synthesis, texture editing

(cze): Tento článek popisuje dvě metody pro syntézu složitých barevných textur obsahujících periodickou i stochastickou složku. Takové textury nelze modelovat buď jen jednoduchým dlaždicováním nebo čistě stochastickými modely. První nová metoda automaticky rozpoznává a odděluje periodickou a stochastickou složku textury. Každá z těchto komponent je následně modelována pomocí odpovídajících optimálních metod. Obě nezávisle syntetizované komponenty jsou zkombinovány, čímž vznikne výsledná syntetická periodicko-stochastická textura. Druhá metoda detekuje dva hlavní směry periodicity pravidelné periodické komponenty a generuje nekolik toroidních dlaždic stejného obecného tvaru. Pomocí těchto dlaždic lze generovat periodicko-stochastickou texturu bez viditelných rušivých pravidelností. Ačkoliv prezentované metody pro syntézu textur umožňují poze částečnou kompresi, jsou extrémně rychlé, a to díky completně oddělené fázi analýzy od fáze syntézy algoritmu.

(eng): This paper describes two methods for seamless enlargement of difficult colour textures containing both regular periodic and stochastic components. Such textures cannot be modelled using neither simple tiling nor using purely stochastic models. The first novel method automatically recognizes and separates periodic and random texture components. Each of this components is subsequently modelled using the coresponding optimal method. Both independently enlarged texture components are combined in the resulting synthetic near regular texture. The second method detects two main direction of periodicity in regular periodic component and generates several double-toroidal tiles of the same general shape, which can seamlesly enlarge given near-periodic texture without visible regularity.

: BD