Publication details

Conference Paper (international conference)

BTF image space utmost compression and modelling method

Haindl Michal, Filip Jiří, Arnold M.

: Proceedings of the 17th IAPR International Conference on Pattern Recognition, p. 194-197

: International Conference on Pattern Recognition /17./, (Cambridge, GB, 23.08.2004-26.08.2004)

: CEZ:AV0Z1075907

: IST-2001-34744, Commission EC, 507752, , IAA2075302, GA AV ČR

: BTF texture, image compression, texture synthesis

(eng): The bidirectional texture function (BTF) describes texture appearance variations due to varying illumination and viewing conditions. In this paper we present a novel efficient probabilistic model-based method for multispectral BTF texture compression which simultaneously allows its efficient modelling. The presented model offers immense BTF texture compression ratio which cannot be achieved by any other sampling-based BTF texture synthesis method.

(cze): Dvojsměrová texturní funkce (BTF) popisuje změny vzhledu textury vlivem změn osvětlení a úhlu pohledu. Tato funkce se velkého množství měření pro všechny možné kombinace úhlů osvětlení a pohledu a tedy bez nějakého typu komprese se nelze obejít. Práce popisuje novou metodu pro kompresi BTF textury založenou na pravděpodobnostním modelu, která zároveň umožňuje její efektivní modelování. Tento model umožňuje bezešvé rozšíření BTF prostoru a může být implementován přímo v procesoru grafické karty. Prezentovaný model umožňuje dosáhnout ohromného kompresního poměru, který nelze dosáhnout žádnou jinou BTF vzorkovací metodou

: 09K

: BD