Publication details

On prediction mechanisms in Fast Branch & Bound algorithms

Conference Paper (international conference)

Somol Petr, Pudil Pavel, Grim Jiří


serial: Structural, Syntactic, and Statistical Pattern Recognition. Joint IAPR International Workshops SSPR 2004 and SPR 2004. Proceedings, p. 716-724

action: Joint IAPR Workshops SSPR 2004 and SPR 2004, (Lisbon, PT, 18.08.2004-20.08.2004)

research: CEZ:AV0Z1075907

project(s): GA402/02/1271, GA ČR, GA402/03/1310, GA ČR

keywords: subset search, feature selection, search tree

preview: Download

abstract (eng):

The idea of using the Branch & Bound search for optimal feature selection has been recently refined by introducing additional predicting heuristics that is able to considerably accelerate the search process while keeping the optimality of results unaffected. In this paper we investigate alternative prediction mechanisms. The alternatives are shown useful for simplification and speed-up of the algorithm. We demonstrate the robustness of the prediction mechanism concept on real data experiments.

abstract (cze):

Princip využití metody Branch & Bound pro vyhledávaní optimální podmnožiny příznaků pro účely rozpoznávání byl nedávno zdokonalen pomocí heuristických predikčních mechanismů, které mohou značně urychlit proces vyhledávání bez omezení optimality výsledků. V článku jsou zkoumány různé možnosti predikce z hlediska zjednodušení a urychlení algoritmu. V experimentu na reálných datech byla potvrzena robustnost metody vyhledávání s využitím predikčního mechanismu

Cosati: 09J, 09K

RIV: BD