Publication details

Conference Paper (international conference)

A fast probabilistic Bidirectional Texture Function model

Haindl Michal, Filip Jiří

: Image Analysis and Recognition, p. 298-305

: International Conference Image Analysis and Recognition, (Porto, PT, 29.09.2004-01.10.2004)

: CEZ:AV0Z1075907

: 507752, , IAA2075302, GA AV ČR, 1ET400750407, GA AV ČR

: BTF textures modelling, Markov random fields, virtual realityl

(eng): The bidirectional texture function (BTF) describes rough texture appearance variations due to varying illumination and viewing conditions. Resulted BTF size excludes its direct rendering in graphical applications and some compression of these huge BTF data spaces is obviously inevitable. We present a novel fast probabilistic model-based algorithm for realistic BTF modelling. The presented model offers huge BTF compression ratio unattainable by any alternative sampling-based BTF synthesis method.

(cze): Dvojsměrová texturní funkce (BTF) popisuje změny vzhledu textury vlivem změn osvětlení a úhlu pohledu. Tato funkce se skládá z tisíců měření (obrazů) na vzorek textury. Výsledná velikost BTF vylučuje její přímé použití v grafických aplikacích. Práce popisuje novou metodu pro kompresi BTF textury založenou na skupině pravděpodobnostních 2D kauzálních simultáních regresních modelů. Prezentovaný model umožňuje dosáhnout ohromného kompresního poměru, který nelze dosáhnout žádnou jinou BTF vzorkovací metodou . Model zároveň umožňuje použití k rekonstrukci chybějících částí BTF měření

: 09K

: BD