Publication details

Conference Paper (international conference)

Navigation in Virtual Environment

Mikeš Stanislav, Haindl Michal, Holub Radek

: 2nd International Conference EVA, p. 111-118 , Eds: R. Sablatnig and J. Hemsley and P. Krammerer and E. Zolda and J. Stockinger 

: 2nd International Conference EVA, (Vienna, AT, 25.08.2008-28.08.2008)

: CEZ:AV0Z10750506

: 1ET400750407, GA AV ČR, 1M0572, GA MŠk, 2C06019, GA MŠk, GA102/08/0593, GA ČR

: Virtual Reality, Navigation

: http://library.utia.cas.cz/separaty/2008/RO/mikes-haindl-holub-navigation%20in%20virtual%20environment.pdf

(eng): We present a method for automatic navigation inside a complex virtual scene, demonstrated on a large virtual model of the Department of Modern Art of the National Gallery in Prague. The basic navigation graph structure is constructed semi-automatically and it is subsequently locally changed by the exhibition editor which places new exhibition panels into the building interior and thus locally changes navigation route structure. The optimal navigation route is automatically generated using graph algorithms and user defined constraints.

(cze): Prezentujeme metodu pro automatickou navigaci uvnitř složité virtuální scény, ukázanou na velkém virtuálním modelu Veletržního paláce Národní galerie v Praze. Základní navigační grafová struktura je poloautomaticky vytvořena a postupně lokálně měněna pomocí editoru výstav, který umisťuje nové výstavní panely do interiéru budovy a tak lokálně mění navigační struktury cest. Optimální navigační cesta je automaticky nalezena pomocí grafových algoritmů a uživatelem definovaných omezení.

: BD