Publication details

Evaluating the Stability of Feature Selectors that Optimize Feature Subset Cardinality

Journal Article

Somol Petr, Novovičová Jana


serial: Lecture Notes in Computer Science vol.2008, 5342 (2008), p. 956-966

action: Joint IAPR International Workshops SSPR 2008 and SPR 2008, (Orlando, US, 04.12.2008-06.12.2008)

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): 1ET400750407, GA AV ČR, 1M0572, GA MŠk, GA102/07/1594, GA ČR, 2C06019, GA MŠk

keywords: Feature selection, stability, relative weighted consistency measure, sequential search, floating search

preview: Download

abstract (eng):

Stability (robustness) of feature selection methods is a topic of recent interest. Unlike other known stability criteria, the new consistency measures proposed in this paper evaluate the overall occurrence of individual features in selected subsets of possibly varying cardinality. The new measures are compared to the generalized Kalousis measure which evaluates pairwise similarities between subsets. The new measures are computationally very effective and offer more than one type of insight into the stability problem. All considered measures have been used to compare two standard feature selection methods on a set of examples.

abstract (cze):

Stabilita (robustnost) metod výběru příznaků je jedno z aktuálních témat diskutovaných v současné době. Na rozdíl od jiných známých kriterií stability, nové míry consistence navržené v tomto článku vyhodnocují celkový výskyt jednotlivých příznaků ve vybraných podmnožinách příznaků ne nutně stejné kardinality. Nové míry stability jsou porovnány se zobecněnou mírou navrženou Kalousisem a vyhodnocující podobnost mezi dvěma vybranými podmnožinami. Nové míry jsou výpočetně velice efektivní a nabízejí široký pohled na problém stability. Všechny uvažované míry byly použity pro porovnání dvou standardních metod výběru příznaků na několika datových souborech.

RIV: IN