Publication details

Journal Article

A psychophysically validated metric for bidirectional texture data reduction

Filip Jiří, Chantler M.J., Green P.R., Haindl Michal

: ACM Transactions on Graphics vol.27, 5 (2008), p. 138:1-138:11

: CEZ:AV0Z10750506

: 1ET400750407, GA AV ČR, GA102/08/0593, GA ČR

: Bidirectional Texture Functions, texture compression

: http://doi.acm.org/10.1145/1457515.1409091

: http://library.utia.cas.cz/separaty/2008/RO/haindl-a psychophysically validated metric for bidirectional texture data reduction.pdf

(eng): Bidirectional Texture Functions (BTF) are commonly thought to provide the most realistic perceptual experience of materials from rendered images. The key to providing efficient compression of BTFs is the decision as to how much of the data should be preserved. We use psychophysical experiments to show that this decision depends critically upon the material concerned. Furthermore, we develop a BTF derived metric that enables us to automatically set a material's compression parameters in such a way as to provide users with a predefined perceptual quality. We investigate the correlation of three different BTF metrics with psychophysically derived data. Eight materials were presented to eleven naive observers who were asked to judge the perceived quality of BTF renderings as the amount of preserved data was varied. The metric showing the highest correlation with the thresholds set by the observers was the mean variance of individual BTF images.

(cze): Dvousměrné texturní funkce (BTF) se obecně považují za reprezentaci, která poskytuje nejrealističtější smyslové vnímání materiálů na vizualizovaných obrazech. Klíčem pro efektivní kompresi BTF je rozhodnutí, jaké množství dat má být zachováno. Psychofyzickými testy jsme ukázali, že toto rozhodnutí kriticky záleží na konkrétním materiálu. Vyvinuli jsme BTF metriku, která umožňuje automatické určení kompresních parametrů materiálu tak, aby odpovídaly požadované smyslové kvalitě. Ověřili jsme korelaci tří různých BTF metrik s psychofyzicky odvozenými daty. Osm materiálů bylo předloženo jedenácti nepoučeným pozorovatelům, kteří posuzovali vnímanou kvalitu BTF zobrazení při proměnné množství zachovaných dat. Metrikou, která nejlépe korelovala s prahy pozorovatelů byl střední rozptyl jednotlivých BTF obrazů. Tato metrika byla využita pro automatické určení materiálově závislých kompresních parametrů ve vektorové kvantizační metodě.

: BD