Publication details

Near-Regular Texture Synthesis

Conference Paper (international conference)

Haindl Michal, Hatka Martin


serial: Computer Analysis of Images and Patterns, p. 1138-1145 , Eds: X. Jiang, N.Petkov 

action: 13th International Conference on Computer Analysis of Images and Patterns, (Muenster, DE, 02.09.2009-04.09.2009)

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): 1M0572, GA MŠk, GA102/08/0593, GA ČR, 2C06019, GA MŠk

keywords: texture modelling, near-regular texture

preview: Download

abstract (eng):

This paper describes a method for seamless enlargement or editing of difficult colour textures containing simultaneously both regular periodic and stochastic components. Such textures cannot be successfully modelled using neither simple tiling nor using purely stochastic models. However these textures are often required for realistic appearance visualisation of many man-made environments and for some natural scenes as well. The principle of our near-regular texture synthesis and editing method is to automatically recognise and separate periodic and random components of the corresponding texture. Each of these components is subsequently modelled using its optimal method. The regular texture part is modelled using our roller method, while the random part is synthesised from its estimated exceptionally efficient Markov random field based representation.

abstract (cze):

Článek představuje metodu bezešvého rozšiřování a editace obtížných barevných textur, které současně obsahují jak pravidelné periodické, tak i náhodné složky. Takové textury nemohou být úspěšně modelované ani vzorkováním ani pouze stochastickými modely. Přesto jsou takové textury nezbytné pro modelování lidskou aktivitou vytvořených prostředí a také i pro některé přírodní povrchy. Princip naší metody modelování téměř pravidelných textur spočívá v oddělení periodické a náhodné složky textury. Obě složky se posléze modelují nezávisle pomocí sobě optimálních metod. Periodická složka pomocí naší metody BTF váleček a náhodná složka pomocí mimořádně efektivního markovského modelu. Obě nezávisle syntetizované složky se spojí do výsledné syntetické téměř pravidelné textury. Pro editační aplikace se obě syntetické složky kombinují z různých zdrojových textur.

RIV: BD