Publication details

Recognition of Properties by Probabilistic Neural Networks

Conference Paper (international conference)

Grim Jiří, Hora Jan


serial: Artificial Neural Networks - ICANN 2009, p. 165-174 , Eds: Polycarpou Marios, Alipi Cesare, Panayiotou Christos, Ellinas Georgios

action: 19th International Conference on Artificia Neural Networks, (Limassol, CY, 14.09.2009-17.09.2009)

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): 2C06019, GA MŠk, 1M0572, GA MŠk, GA102/07/1594, GA ČR

keywords: Probabilistic Neural Networks, Non-Exclusive Classes, One-Class Classifiers, Biological Compatibility

preview: Download

abstract (eng):

The statistical pattern recognition based on Bayes formula implies the concept of mutually exclusive classes. This assumption is not applicable when we have to identify some non-exclusive properties and therefore it is unnatural in biological neural networks. Considering the framework of probabilistic neural networks we propose statistical identification of non-exclusive properties by using one-class classifiers.

abstract (cze):

Statistický přístup k rozpoznávání založený na Bayesově vzorci implikuje předpoklad vzájemné výlučnosti tříd. V případě vlastností, které se nevylučují, není tento předpoklad vhodný a v kontextu biologických neuronových sítí je nepřirozený. V práci je navržena identifikace nevýlučných vlastností pomocí jednotřídního klasifikátoru v rámci pravděpodobnostních neuronových sítí.

RIV: IN