Publication details

Journal Article

Bidirectional Texture Function Modeling: State of the Art Survey

Filip Jiří, Haindl Michal

: IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence vol.31, 11 (2009), p. 1921-1940

: CEZ:AV0Z10750506

: 1M0572, GA MŠk, 41358, EC Marie Curie, GA102/08/0593, GA ČR, 1ET400750407, GA AV ČR, 2C06019, GA MŠk

: BTF, surface texture, 3D texture

: doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/TPAMI.2008.246

: http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/RO/filip-bidirectional texture function modeling state of the art survey.pdf

(eng): An ever-growing number of real world computer vision applications require classification, segmentation, retrieval, or realistic rendering of genuine materials. However, the appearance of real materials dramatically changes with illumination and viewing variations. Thus, the only reliable representation of material visual properties requires capturing of its reflectance in as wide range of light and camera position combinations as possible. This is a principle of the recent most advanced texture representation, the Bidirectional Texture Function (BTF). Multispectral BTF is a seven-dimensional function that depends on view and illumination directions as well as on planar texture coordinates. BTF is typically obtained by measurement of thousands of images covering many combinations of illumination and viewing angles. However, the large size of such measurements has prohibited their practical exploitation in any sensible application until recently.

(cze): Stále rostoucí počet reálných aplikací počítačového vidění vyžaduje klasifikaci, segmentaci, vyhledávání, nebo realistické zobrazování skutečných materiálů. Nicméně vzhled reálných materiálů se dramaticky mění se změnou osvětlení a pohledu. Tudíž jediná spolehlivá reprezentace vizuálních vlastností materiálů vyžaduje zachycení odrazivosti v nejrozsáhleji možné kombinaci pozic kamery a osvětlení. To je principem současné nejdokonalejší texturní reprezentace – dvousměrné texturní funkce (BTF). Multispektrální BTF je sedmidimenzionální funkce, která závisí na směrech pohledu a osvětlení a na planárních texturních souřadnicích. BTF se typicky získává měřením tisíců obrázků pokrývajících mnoho kombinací úhlů osvětlení a pohledu. Velký objem těchto měření bránilo až donedávna jejich praktickému využití v jakékoliv smysluplné aplikaci. Během několika posledních let se objevily první metody měření, komprese, modelování a zobrazování BTF dat.

: BD