Publication details

Conference Paper (international conference)

Illumination Invariant and Rotational Insensitive Textural Representation

Vácha Pavel, Haindl Michal

: Proceedings of the 16th International Conference on Image Processing, ICIP 2009, p. 1333-1336

: ICIP 2009, (Cairo, EG, 07.11.2009-11.11.2009)

: CEZ:AV0Z10750506

: 1M0572, GA MŠk, 2C06019, GA MŠk, GA102/08/0593, GA ČR

: Illumination Invariants,, Rotational Invariant, BTF texture, image retrieval

: http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/RO/vacha-illumination invariant and rotational insensitive textural representation.pdf

(eng): We propose an illumination invariant and rotation insensitive texture representation based on a Markovian textural model. A texture is aligned with its dominant orientation and textural features are derived from fast analytical estimates of Markovian statistics. We do not require any knowledge of illumination direction or spectrum. This makes our method suitable for computer analysis of real scenes, where appearance of materials depends on their orientation towards the illumination source. Our method is tested on the most realistic visual representation of natural materials - the bidirectional texture function (BTF), using data from the CUReT database, where it outperforms the alternative leading illumination invariant Local Binary Patterns (LBP) and texton MR8 methods, respectively.

(cze): Navrhujeme texturní reprezentaci invariantní ke změně osvětlení a k rotaci založenou na markovském texturním modelu. Textura je orientována podle své nalezené dominantní orientace a texturní příznaky jsou odvozené od analytických odhadů markovských statistik. Není nutná žádná znalost směru osvětlení ani spektra. Proto je metoda vhodná pro počítačovou analýzu reálných scén, kde vzhled materiálů závisí na jejich orientaci vzhledem ke zdroji osvětlení. Metoda je testována na nejlepší současné reprezentaci vizuálních vlastností přírodních materiálů – dvousměrné texturní funkci (BTF), na datech z CUReT databáze, kde předčí nejlepší alternativní iluminační invarianty - metody Local Binary Patterns (LBP) a texton MR8.

: BD