Publication details

Predikce hospitalizační mortality u akutního infarktu myokardu

Conference Paper (Czech conference)

Kratochvíl Václav, Kružík H., Tůma P., Vomlel Jiří, Somol Petr


serial: Sborník příspěvků MEDSODFT 2011, p. 128-138

action: MEDSOFT 2011, (Roztoky u Prahy, CZ, 29.03.2011-30.03.2011)

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): 2C06019, GA MŠk

keywords: Mortality standartization, Logistic regression, Machine learning, Data mining

preview: Download

abstract (cze):

Předmětem práce je standardizace výsledkového ukazatele „Nemocniční mortalita při akutním infarktu myokardu“ s využitím zjištěných závislostí mezi dílčími rizikovými faktory pacienta a úmrtím pacienta.

abstract (eng):

The topic of this paper is the standartization of inpatient mortality for patients with myocardial infarction based on discovered correlations between risk factors and the mortality.

RIV: JD