Publication details

Akciové společnosti s téměř jistým převisem poptávky ve 4. kole

Journal Article

Grim Jiří, Kolář Pavel


serial: Hospodářské noviny, 209 (1992), p. 8