Publication details

Conference Paper (international conference)

User oriented approach to feature selection in statistical pattern recognition

Pudil Pavel, Novovičová Jana, Somol Petr, Vrňata Radislav

: Multidisciplinární přístupy k podpoře rozhodování v ekonomii a managementu. Workshop '97 grantu VS 96063, p. 15-26 , Eds: Plešingr J.

: Fakulta managementu JU, (Jindřichův Hradec 1997)

: Workshop '97 - Grant VS 96063, (Jindřichův Hradec, CZ, 12.11.1997-13.11.1997)

: VS96063, MŠMT, 402/97/1242, GA ČR

: 12B, 09K