Publication details

Conference Paper (international conference)

Participativní rozhodování z hlediska chování manažérů a distribuce informací. Vybrané výsledky mezinárodní studie

Pudil Pavel, Říhová Z.

: Manažerské rozhledy '96. Sborník prací FM JU, p. 33-34

: FM JU, (Jindřichův Hradec 1997)

: VS96063, MŠMT

: 05A, 09I