Publication details

Šíření a využívání informací z hlediska participativního rozhodování

Journal Article

Říhová Z., Pudil Pavel


serial: Acta Oeconomica Pragensia vol.5, 1 (1997), p. 93-101

project(s): VS96063, MŠMT, 402/97/1242, GA ČR, A2075608, GA AV

Cosati: 09I, 05A