Publication details

Vize a koncepce výstupu z projektu "Multidisciplinární přístupy k podpoře rozhodování v ekonomii a managementu"

Conference Paper (international conference)

Pudil Pavel, Fuka K., Plešingr J., Somol Petr, Vrňata Radislav


serial: Multidisciplinární přístupy k podpoře rozhodování v ekonomii a managementu. Workshop '97 - Grant VS 96063, p. 41-49 , Eds: Plešingr J.

publisher: FM JU, (Jindřichův Hradec 1997)

action: Workshop '97 - Grant VS 96063, (Jindřichův Hradec, CZ, 12.11.1997-13.11.1997)

project(s): VS96063, MŠMT, 402/97/1242, GA ČR

Cosati: 09I, 05A