Publication details

Conference Paper (international conference)

Vize a koncepce výstupu z projektu "Multidisciplinární přístupy k podpoře rozhodování v ekonomii a managementu"

Pudil Pavel, Fuka K., Plešingr J., Somol Petr, Vrňata Radislav

: Multidisciplinární přístupy k podpoře rozhodování v ekonomii a managementu. Workshop '97 - Grant VS 96063, p. 41-49 , Eds: Plešingr J.

: FM JU, (Jindřichův Hradec 1997)

: Workshop '97 - Grant VS 96063, (Jindřichův Hradec, CZ, 12.11.1997-13.11.1997)

: VS96063, MŠMT, 402/97/1242, GA ČR

: 09I, 05A