Publication details

Pravděpodobnostní neuronové sítě

Research Report

Grim Jiří


publisher: ÚTIA AV ČR, (Praha 1999)

edition: Research Report 1953

research: AV0Z1075907

project(s): IAA2075703, GA AV, GA402/97/1242, GA ČR, VS96063, MŠMT

Cosati: 09J, 09K