Publication details

Research Report

Pravděpodobnostní neuronové sítě

Grim Jiří

: ÚTIA AV ČR, (Praha 1999)

: Research Report 1953

: AV0Z1075907

: IAA2075703, GA AV, GA402/97/1242, GA ČR, VS96063, MŠMT

: 09J, 09K