Publication details

Journal Article

Branch & Bound algoritmus s částečným řazením uzlů výpočetního stromu

Somol Petr, Pudil Pavel

: Acta Oeconomica Pragensia vol.8, 2 (2000), p. 33-40

: AV0Z1075907

: VS96063, MŠMT, ME 187, MŠMT

(cze): Je prezentována modifikace klasického Branch & Bound algoritmu pro optimální výběr příznaků, která šetří výpočetní čas při organizaci průchodu výpočetním stromem a přináší tak ve většině případů zrychlení výpočtu.

(eng): A modification of the classical Branch & Bound algorithm for optimal feature selection is presented which saves computational time by organizing the path through the computational tree and, therefore, in most cases speeds up the algorithm.

: 09K

: JC