Publication details

Algoritmy a programová realizace řešení problémů redukce vysoké dimenzionality vstupních dat ve statistickém rozpoznávání obrazů. Doktorská disertační práce

Thesis

Somol Petr


publisher: ( 2000)

research: AV0Z1075907

Cosati: 09K, 09J, 12B