Publication details

Monography Chapter

Učící se metody rozpoznávání a jejich použití v ekonomii a managementu

Pudil Pavel, Říhová Z.

: Manažerské rozhledy FM 2000. Sborník příspěvků FM JU, p. 81-90

: VŠE, (Praha 2001)

: AV0Z1075907

: VS96063, GA MŠk

: 05A, 09I

: AE