Publication details

Journal Article

Modelling of authentic reflectance behaviour in virtual environments

Haindl Michal, Filip Jiří

: ERCIM News, p. 49-50

: CEZ:AV0Z10750506

: IAA2075302, GA AV ČR, 1M0572, GA MŠk, 1ET400750407, GA AV ČR

: BTF textures, virtual reality, image modelling

(eng): Recent advances in computer hardware and virtual modelling allow respecting view and illumination dependencies of natural surface materials. The corresponding texture representation in the form of Bidirectional Texture Function (BTF) enables significant improvements of virtual models realism at the expense of immense increase of material sample data space. Thus introduction of some fast compression, modelling and rendering method for BTF data is inevitable. Article describes such mathematical models.

(cze): Současný pokrok v počítačové technice a virtuálním modelování dovoluje respektovat vizuální závislost povrchu přírodních materiálů na úhlech pohledu a osvětlení. Odpovídající texturní reprezentace ve formě Bidirectional Texture Function (BTF) umožňuje výrazné zlepšení realismu virtuálních modelů za cenu ohromného nárůstu dat. Proto je nezbytné zavedení nějaké rychlé kompresní, modelovací a zobrazovací metody. V článku zavádíme takové odpovídající matematické modely.

: 09K

: BD