Publication details

Conference Paper (international conference)

Efficient image-based Bidirectional Texture Function model

Filip Jiří, Haindl Michal

: Texture 2005. Proceedings of the 4th International Workshop on Texture Analysis, p. 7-12 , Eds: Chantler M., Drbohlav O.

: IEEE, (Los Alamitos 2005)

: International Workshop on Texture Analysis and Synthesis /4./, (Beijing, CN, 21.10.2005)

: CEZ:AV0Z10750506

: IAA2075302, GA AV ČR, 1ET400750407, GA AV ČR, 1M0572, GA MŠk

: BTF textures, virtual reality, image modelling

(eng): Recent advances in computer hardware and virtual modelling allow to respect view and illumination dependencies of natural surface materials. The corresponding texture representation in the form of Bidirectional Texture Function (BTF) enables significant improvements of virtual models realism at the expense of immense increase of sample data space. In this paper we introduce a polynomial extension of the one-lobe Lafortune model and its generalisation allowing seamless BTF texture enlargement.

(cze): Současný pokrok v počítačové technice a virtuálním modelování dovoluje respektovat vizuální závislost povrchu přírodních materiálů na úhlech pohledu a osvětlení. Odpovídající texturní reprezentace ve formě Bidirectional Texture Function (BTF) umožňuje výrazné zlepšení realismu virtuálních modelů za cenu ohromného nárůstu dat. V článku představujeme polynomiální rozšíření jednolalokového lafortunova modelu a jeho zobecnění dovolující bezešvé rozšíření BTF textury.

: 09K

: BD