Publication details

Conference Paper (international conference)

BTF Roller

Haindl Michal, Hatka M.

: Texture 2005. Proceedings of the 4th International Workshop on Texture Analysis, p. 89-94 , Eds: Chantler M., Drbohlav O.

: IEEE, (Los Alamitos 2005)

: International Workshop on Texture Analysis and Synthesis /4./, (Beijing, CN, 21.10.2005)

: CEZ:AV0Z10750506

: IAA2075302, GA AV ČR, 1ET400750407, GA AV ČR, 1M0572, GA MŠk

: BTF textures, virtual reality, image modelling

(eng): This paper describes a simple method for seamless enlargement of natural bidirectional texture functions (BTF) that realistically represent appearance of given material surfaces. The novel texture synthesis method, which we call the BTF roller, is based on the overlapping tiling and subsequent minimum error boundary cut. One or several optimal double toroidal BTF patches are seamlessly repeated during the synthesis step. While the method allows only moderate texture compression it is extremely fast.

(cze): Článek popisuje jednoduchou metodu pro bezešvé rozšíření přírodních BTF textur. Nová metoda je založena překrývajících se oblastech, které jsou následně rozříznuty podlekritéria minimální chyby. Jedna nebo několik dvojitě toroidních BTF oblastí se bezešvě opakuje v kroku syntézy. Metoda dovoluje omezenou kompresi textur, nicméně je extrémně rychlá.

: 09K

: BD