Publication details

Moderní metody výběru příznaků ve statistickém rozpoznávání

Monography Chapter

Somol Petr, Novovičová Jana, Pudil Pavel


serial: Umělá inteligence 6, p. 424-468 , Eds: Mařík V., Štěpánková O., Lažanský J.

project(s): 1M0572, GA MŠk, GA102/08/0593, GA ČR, GAP103/11/0335, GA ČR, GAP403/12/1557, GA ČR

keywords: statistical pattern recognition, feature selection, dimensionality reduction

preview: Download

abstract (cze):

Obor rozpoznávání obrazů může být charakterizován jako řešení problému klasifikace či reprezentace dat popisujících zkoumané objekty reálného světa pomocí vektorů příznaků. Výběr příznaků je jedním z klíčových postupů předzpracování dat umožňující ušetřit čas i zlepšit přesnost rozpoznávacího systému.

abstract (eng):

Pattern recognition can be characterized as the solution of classification or data representation problem where the data describe objects from the real world represented as vectors of numerical values. Feature selection is one of key preprocessing steps enabling to save time and to improve model accuracy.

RIV: BD