Publication details

Průmysl 4.0 Výzva pro Českou republiku

Monography

Beran H., Bízková R., Bunček M., Burget P., Burian J., Čirličová A., Csank P., Czesaná V., Čížek B., Datel V., Doupovec M., Drábová D., Filová J., Furman J., Haindl Michal, Hajič J., Hanzlík M., Hartl M., Havelka Z., Havle O., Hlaváčková J., Holoubek J., Hrubínek T., Hýbner F., Kaminský D., Knap P., Komárek P., Komzák R., Kopicová M., Krechl J., Kubalík J., Kysela V., Lazar Josef, Mařík V., Matoušková Z., Matyáš V., McKenna S., Mišák S., Novák J., Odvářka E., Palíšek E., Pazour M., Prokš J., Proksch J., Psutka J., Radová V., Rathouský M., Růžička J., Sedláček D., Sirovátka T., Sládek O., Smrž P., Sochor P., Somol Petr, Sotona O., Straková J., Strnad Z., Svítek M., Šamanová T., Šedivý J., Šimák B., Šiser R., Tatýrek D., Václavek P., Václavík M., Valášek M., Vavřín P., Volhejn P., Vrba P., Žára J., Žídek J.


publisher: Management Press, (Praha 2016)

keywords: Industry 4.0, industrial production, technical standardization

preview: Download

abstract (cze):

Průmysl 4.0 nepřináší zásadní změny pouze v oblasti průmyslové výroby. Ta je sice středem její pozornosti, přesah 4. průmyslové revoluce je mnohem širší. Průmysl 4.0 je označení pro nástup digitalizace, automatizace výroby a změn na trhu práce, které s sebou tato koncepce přináší. Jde o novou filozofii přinášející celospolečenskou změnu a zasahující celou řadu oblastí od průmyslu, přes oblast technické standardizace, bezpečnosti, systému vzdělávání, vědy až po trh práce nebo sociální systém.

abstract (eng):

Industry 4.0 brings major changes not only in industrial production. It is indeed its attention, but the overlap of the fourth industrial revolution is much broader. Industry 4.0 is a sign for the onset of digitization, automation of production and labor market changes that come with this concept entails. This is a new philosophy of bringing change societal and affecting many areas of industry, through the area of technical standardization, security, system of education, the sciences to the labor market and social system.

RIV: BD