Publication details

Vyhodnocování grantové soutěže pomocí otevřené expertní databáze

Research Report

Grim Jiří


publisher: ÚTIA AV ČR v.v.i, (Praha 2018)

edition: Research Report 2371

keywords: open expert database, research funding, grants

preview: Download