Institute of Information Theory and Automation

You are here

Bibliography

Jiří Michálek

 1. Michálek JiříZáklady statistického myšlení, Česká společnost pro jakost, (Praha 2011) [2011] Download
 2. Michálek Jiří, Křepela J., Král J.Analýza výrobního procesu, Česká společnost pro jakost, (Praha 2010) Kvality/Quality/Qualitat [2010]
 3. Michálek JiříVyhodnocování způsobilosti a výkonnosti výrobního procesu, Centrum pro jakost a spolehlivost ve výrobě při ÚTIA AVČR, (Praha 2009) [2009] Download
 4. Fabian F., Horálek V., Král J., Křepela J., Michálek JiříVyužití podpory Microsoft Excel při aplikaci základních statistických metod, Česká společnost pro jakost o.s, (Praha 2009) Kvalita / Quality / Qualitat [2009]
 5. Fabian F., Horálek V., Křepela J., Michálek Jiří, Chmelík V., Chodounský J., Král J.Statistické metody řízení jakosti, Česká společnost pro jakost, (Praha 2007) kvalita/quality/qualitat [2007]
 6. Michálek JiříÚvod do teorie náhodných procesů, ČVUT, (Praha 2000) [2000]

 1. Jarošová E., Michálek JiříDva způsoby vyhodnocení robustního návrhu , Forum Statisticum Slovacum, 2 (2007), p. 124-130, Prastan 2007, (Banská Bystrica, SK, 04.06.2007 - 08.06.2007) [2007]
 2. Horálek V., Křepela J., Michálek JiříStatistické metody řízení jakosti , Perspektivy jakosti vol.4, 1 (2007), p. 30-32 [2007]
 3. Michálek Jiří, Křepela J.Regulační diagramy s rozšířenými mezemi , Informační bulletin České statistické společnosti vol.17, 4 (2006), p. 3-13 [2006]
 4. Michálek JiříThe Rényi distances of Gaussian measures , Kybernetika vol.35, 3 (1999), p. 352-333 [1999]
 5. Michálek JiříRobust methods in exponential smoothing , Kybernetika vol.32, 3 (1996), p. 289-306 [1996]
 6. Michálek Jiří, Rüschendorf L.A remark on the spectral domain of nonstationary processes , Stochastic Processes and their Applications vol.53, 1 (1994), p. 55-64 [1994]
 7. Michálek Jiří, Skřivánek JiříA Method of Trend Recognition in Time Series , Kybernetika vol.28, 6 (1992), p. 472-483 [1992]
 8. Michálek JiříHypotheses Testing in Mixtures of Time Series II , Informatica vol.3, 1 (1992), p. 64-71 [1992]
 9. Michálek JiříHypotheses Testing in Mixtures of Time Series I , Informatica vol.3, 1 (1992), p. 47-63 [1992]
 10. Michálek JiříI-Divergence of Some Diffusion Processes , Problems of Control and Information Theory vol.19, 4 (1990), p. 313-338 [1990]
 11. Michálek JiříYule-Walker Estimates and Asymptotic I-Divergence Rate , Problems of Control and Information Theory vol.19, p. 387-398 [1990]
 12. Michálek JiříAsymptotic Rényi's rate of Gaussian processes , Problems of Control and Information Theory vol.19, 3 (1990), p. 209-227 [1990]
 13. Michálek JiříMultidimensional Random Processes with Normal Covariances , Kybernetika vol.25, 5 (1989), p. 348-365 [1989]
 14. Michálek JiříDetection of Changes in a Simple Regression Model of a Random Process , Problems of Control and Information Theory vol.18, 5 (1989), p. 289-309 [1989]
 15. Michálek JiříLinear transformations of locally stationary processes , Aplikace matematiky vol.34, 1 (1989), p. 57-66 [1989]
 16. Michálek JiříAssociated spectra of some non-stationary processes , Kybernetika vol.24, 6 (1988), p. 428-438 [1988]

 1. Křepela J., Michálek JiříNestandardní regulační diagramy pro SPC, ÚTIA AV ČR, v.v.i, (Praha 2011) Research Report 2311 [2011] Download
 2. Michálek Jiří, Král J., Křepela J.Shewhart´s control charts of sample means dor nonnormal distribution of quality variables , Proceedings of Annual International Travelling Conference ERIN 2011, p. 285-294, 5th Annual International Travelling Conference ERIN 2011, (Tatranská kotlina, SK, 13.04.2011-16.04.2011) [2011] Download
 3. Michálek JiříMatematický model kontrolního stanoviště montážní linky , Book of Abstracts ISBIS 2010, p. 67-68 , Eds: Zeithamlova  Milena, International Symposium on Business and Industrial Statistics, (Portorose, SI, 5.7.2010 - 9.7.2010) [2010] Download
 4. Michálek JiříVlastnosti odhadů ukazatelů způsobilosti II , Sborník REQUEST 09, p. 114-121 , Eds: kolektiv autorů , REQUEST 09, (Liberec, CZ, 26.11.2009-27.11.2009) [2010] Download
 5. Michálek JiříRegulační diagramy založené na bayesovském přístupu, ÚTIA AV ČR, (Praha 2010) Research Report 2280 [2010] Download
 6. Michálek Jiří, Král J.Řešení výkonnosti výrobního procesu při nenormálně rozdělených datech , Soudobé trendy v jakosti řízení-XXXI, p. 36-48, Soudobé trendy v jakosti řízení, (Zlenice, CZ, 19.3.2010-20.3.2010) [2010] Download
 7. Michálek JiříMatematický model kontrolního stanoviště montážní linky, ÚTIA AV ČR, v.v.i, (Praha 2010) Research Report 2277 [2010] Download
 8. Michálek Jiří, Král J.Statistické řízení procesů se SW podporou , Soudobé trendy v jakosti řízení XXX, p. 143-169 , Eds: Král Otakar, Soudobé trendy v jakosti řízení XXX, (Zlenice, CZ, 13.11.2009-14.11.2009) [2009] Download
 9. Michálek JiříMLE of capability index Cp and its application in testing hypotheses , EURISBIS 09 Book of Abstracts, p. 46-47 , Eds: Mola F., Conversano C., Vinzi V.E., Fisher N, EURISBIS 09. European Regional Meeting of the International Society for Business and Industrial Statistics, (Cagliari, IT, 20090530) [2009] Download
 10. Michálek JiříHustoty rozdělení pravděpodobnosti pro odhady ukazatele Cpk, ÚTIA AV ČR, (Praha 2009) Research Report 2550 [2009] Download
 11. Michálek JiříVlastnosti odhadů ukazatelů způsobilosti , Proceedings of Request'08, p. 1-10, Request´08, (Brno, CZ, 25.06.2008-28.06.2008) [2008] Download
 12. Michálek JiříProblems with capability and performance indic es in practice , Book of Abstracts, International Symposium on Business and Industrial Statistics, ISBIS 2008, p. 55-56 , Eds: Zeithamlová Milena, International Symposium on Business and Industrial Statistics, ISBIS 2008, (Praha, CZ, 04.07.2008-07.07.2008) [2008] Download
 13. Michálek JiříMaximálně věrohodné odhady ukazatelů způsobilosti a jejich vlastnosti, ÚTIA AV ČR, (Praha 2007) Research Report 2202 [2007]
 14. Michálek JiříJak správně interpretovat ukazatele způsobilosti a výkonnosti výrobního procesu , Request´06 sborník konference, p. 265-274 , Eds: Dohnal  Gejza, Request´06, (Praha, CZ, 30.01.2007-01.02.2007) [2007] Download
 15. Michálek JiříTesting statistical hapotheses about capability indices Cp and Cpk , Proceedings of Computer Experiments vs Physical Experiments, p. 186-192, ENBIS-DEINDE 2007, (Torino, IT, 11.04.2007-13.04.2007) [2007] Download
 16. Michálek JiříTesting statistical hypotheses about capability indices Cp amd Cpk , Abstracts of Joint ENBIS-DEINDE 2007 Conference, p. 39-40, ENBIS-DEINDE 2007, (Torino, IT, 11.04.2007-13.04.2007) [2007]
 17. Michálek Jiří, Křepela J.Možnosti využití statistických metod v regulaci procesů, implmentace modifikovaných Shewhartových regulačních diagramů v oblasti výroby a služeb , Soudobé trendy v jakosti řízení-XXI, p. 63-74 , Eds: Král O., Soudobé trendy v jakosti řízení-XXI, (Zlenice, CZ, 26.10.2006-27.10.2006) [2006]
 18. Michálek Jiří, Křepela J.Regulační diagramy s rozšířenými mezemi , Sborník konference Statistické dny v Brně, p. 43-44 , Eds: Matoušek R., Statistické dny v Brně /8./, (Brno, CZ, 27.06.2006-28.06.2006) [2006]
 19. Michálek JiříTestování ukazatelů způsobilosti , Analýza dat 2005/II pro technologii, výzkum a ostatní aplikace, p. 99-118 , Eds: Kupka K., Analýza dat 2005/II, (Lázně Bohdaneč, CZ, 17.10.2005-20.10.2005) [2006]
 20. Michálek JiříStatistická regulace procesů (SPC). Překlad , Statistická regulace procesů (SPC), p. 1-216 [2006]
 21. Michálek JiříStatistické testy koeficientů způsobilosti, ÚTIA AV ČR, (Praha 2005) Research Report 2154 [2005]
 22. Lesný Petr, Přádný Martin, Hejčl Aleš, Jendelová Pavla, Michálek Jiří, Syková EvaSurface charge influences cellular and tissue interactions with macroporous polymer hydrogels , Experimental Neurology, p. 212, (Londýn 2004) , Annual Conference American Society for Neural Transplantation and Repair /11./, (Clearwater, US, 05.05.2004-10.05.2004) [2004]
 23. Jendelová Pavla, Lesný Petr, Přádný Martin, Hejčl Aleš, Michálek Jiří, Syková EvaHydrogel implantation into a spinal cord lesion - an alternative to conventional cell grafting , Neuroscience 2004, p. -, Society for Neuroscience, Annual Meeting /34./, (San Diego, US, 23.10.2004-27.10.2004) [2004]
 24. Širc Jakub, Bosáková Z., Přádný Martin, Michálek Jiří, Guryča VilémPříprava a charakterizace monolitických kolon na principu vtištěných polymerů , Zborník, p. 136, Slovensko-české dni o polyméroch /3./, (Smolenice, SK, 26.09.2004-29.09.2004) [2004]
 25. Guryča Vilém, Palm A. K., Novotný M. V., Michálek JiříCharacterization of acrylamide-based monoliths for CEC separations of branched oligosaccharides in analytical glycobiology , Zborník, p. 105, Slovensko-české dni o polyméroch /3./, (Smolenice, SK, 26.09.2004-29.09.2004) [2004]
 26. Michálek JiříRobust Shewhart's control charts , Proceedings of the International Carpathian Control Conference. ICCC'2003, p. 528-531 , Eds: Kostúr K., Polubný I., TU, (Košice 2003) , International Carpathian Control Conference 2003, (Tatranská Lomnica, SK, 26.05.2003-29.05.2003) [2003]
 27. Michálek JiříRegulační diagramy s rozšířenými regulačními mezemi , Sborník příspěvků konference Jakost˙2003, p. 28-33 , Eds: Nenadál J., Tošenovský J., Dům techniky, (Ostrava 2003) , International Conference on Quality 2003, (Ostrava, CZ, 13.05.2003-15.05.2003) [2003]
 28. Michálek JiříAplikace S-odhadů v robustní verzi exponenciálního vyrovnávání časových řad , ROBUST'2002. Sborník prací dvanácté zimní školy JČMF, p. 247-255 , Eds: Antoch J., Dohnal G., Klaschka J., JČMF, (Praha 2002) , ROBUST'2002 /12./, (Hejnice, CZ, 21.01.2002-25.01.2002) [2002]
 29. Michálek JiříZobecněné Shewhartovy regulační diagramy, ÚTIA AV ČR, (Praha 2002) Research Report 2057 [2002]
 30. Křepela J., Michálek JiříMetoda CUSUM, ÚTIA AV ČR, (Praha 2002) Research Report 2055 [2002]
 31. Michálek JiříKoeficienty způsobilosti a výkonnosti a jejich odhady , Analýza dat a statistické metody v praxi. Sborník celostátního semináře, p. 59-68 , Eds: Kupka K., Trilobyte, (Pardubice 2002) , Statistické metody pro praxi s uživatelským workshopem, (Lázně Bohdaneč, CZ, 16.04.2002-18.04.2002) [2002]
 32. Michálek JiříRobust methods in exponential smoothing of time series. Abstract , Abstracts of the Fourth International Conference on Mathematical Statistics. ProbaStat 2002, p. 32-34 , Eds: Witkovský V., Faculty of Mathematics, (Bratislava 2002) , ProbaStat 2002 /4./, (Smolenice, SK, 04.02.2002-08.02.2002) [2002]
 33. Michálek JiříEstimation of capability indices. Abstract , Abstracts of the 24th European Meeting of Statisticians & 14th Prague Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions and Random Processes, p. 275 , Eds: Janžura M., Mikosch T., Institute of Information Theory and Automation, (Prague 2002) , EMS 2002, (Prague, CZ, 19.08.2002-23.08.2002) [2002]
 34. Michálek JiříRegulační diagramy s rozšířenými mezemi a způsobilost procesů , Analýza dat pro řízení jakosti a technologii, p. 92-108 , Eds: Kupka K., TriloByte, (Pardubice 2001) Statistické metody pro praxi s uživatelským workshopem. , Analýza dat pro řízení jakosti a technologii, (Lázně Bohdaneč, CZ, 30.10.2001-02.11.2001) [2001]
 35. Michálek JiříOdhady koeficientů způsobilosti a jejich vlastnosti, ÚTIA AV ČR, (Praha 2001) Research Report 2016 [2001]
 36. Koblas M., Michálek JiříRobust approach to exponential smoothing , Proceedings of the 18th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2000, p. 97-101 , Eds: Dlouhý M., VŠE, (Praha 2000) , Mathematical Methods in Economics 2000 /18./, (Praha, CZ, 13.09.2000-15.09.2000) [2000]
 37. Michálek JiříProcesy s rozšířenými regulačními mezemi, ÚTIA AV ČR, (Praha 2000) Research Report 1986 [2000]
 38. Michálek JiříEvaluating credit portfolio quality , Proceedings of the 17th International Conference on Mathematical Methods in Economics '99, p. 189-194 , Eds: Plešingr J., VŠE, (Praha 1999) , Mathematical Methods in Economics '99 /17./, (Jindřichův Hradec, CZ, 14.09.1999-16.09.1999) [1999]
 39. Michálek JiříDetecting changes in ARCH-models , Proceedings of the International Conference Mathematical Methods in Economics, p. 122-127 , Eds: Plevný M., Friedrich V., University of West Bohemia, (Cheb 1999) , Mathematical Methods in Economics /16./, (Cheb, CZ, 08.09.1998-10.09.1998) [1999]
 40. Michálek JiříOdhady s minimální vzdáleností pro gaussovské procesy , ROBUST'98. Sborník prací desáté zimní školy JČMF, p. 139-147 , Eds: Antoch J., Dohnal G., JČMF, (Praha 1998) , ROBUST '98 /10./, (Radešín, CZ, 26.01.1998-30.01.1998) [1998]
 41. Michálek JiříConvex covariances and convex classes of operators , Prague Stochastics '98. Proceedings, p. 397-400 , Eds: Hušková M., Lachout P., Víšek J. Á., JČMF, (Praha 1998) , Prague Stochastics '98, (Praha, CZ, 23.08.1998-28.08.1998) [1998]
 42. Michálek JiříDetecting changes in econometric models , Proceedings of the Mathematical Methods in Economics, p. 130-134 , Eds: Bauerová D., Hančlová J., Hrbáč L., Močkoř J., Ramík J., VŠB, (Ostrava 1997) , MME '97 /15./, (Ostrava, CZ, 09.09.1997-11.09.1997) [1997]
 43. Michálek JiříUsing random signals in neural networks reduction of dimensionality , Third European Congress on Systems Science, p. 983-987 , Eds: Pessa E., Penna M. P., Montesanto A., Edizioni Kappa, (Roma 1996) , European Congress on Systems Science /3./, (Rome, IT, 01.10.1996-04.10.1996) [1996]
 44. Michálek JiříGARCH models and conditional Gaussian sequences , Mathematical Methods in Economics 1996, p. 50-52, University of Economics, (Prague 1996) , Conference on Mathematical Methods in Economics /14./, (Prague, CZ, 18.09.1996-19.09.1996) [1996]
 45. Michálek JiříAsymptotic rate of Rényi's distances , World Congress of the Bernoulli Society. Abstracts, p. 324 , Eds: Pflug G., Bernoulli Society, (Vienna 1996) , World Congress of the Bernoulli Society /4./, (Vienna, AT, 26.08.1996-31.08.1996) [1996]
 46. Michálek JiříThe Rényi's Distances of Gaussian Measures, ÚTIA AV ČR, (Praha 1996) Research Report 1868 [1996]
 47. Michálek JiříThe Maximum Likelihood Principle and I-Divergence, ÚTIA AV ČR, (Praha 1995) Research Report 1850 [1995]
 48. Michálek Jiří, Michalička L.DATAGAIN - a graphic system analysing price data , Proceedings of the Mathematical Methods in Economics, p. 23-24 , Eds: Hančlová J., Dupačová J., Močkoř J., Ramík J., VŠBTU, (Ostrava 1995) , International Symposium on MME '95, (Ostrava, CZ, 18.09.1995-20.09.1995) [1995]
 49. Michálek Jiří, Rüschendorf L.Karhunen class processes forming a basic , Transactions of the 12th Prague Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions, Random Processes, p. 158-160 , Eds: Lachout P., Víšek J. Á., ÚTIA AV ČR, (Praha 1994) , Prague Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions, Random Processes /12./, (Praha, CZ, 29.08.1994-02.09.1994) [1994]
 50. Michálek JiříExponential Smoothing, Kalman Filtering and Volatility, ÚTIA AV ČR, (Praha 1994) Research Report 1798 [1994]
 51. Michálek JiříA simple test for tracking the regular behaviour of a technological process , Sixth International Vilnius Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics. Abstracts, p. 28-29, Institute of Mathematics and Informatics, (Vilnius 1993) , Conference in Probability Theory and Mathematical Statistics /6./, (Vilnius, LV, 28.06.1993-03.07.1993) [1993]
 52. Michálek JiříLevinson's Algorithm and I-Divergence , Transactions of the Eleventh Prague Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions, Random Processes, p. 239-250 , Eds: Víšek J. Á., Academia, (Prague 1992) , Prague Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions, Random Processes /11./, (Prague, CS, 27.08.1990-31.08.1990) [1992]
 53. Michálek Jiří[Recenze] , Automatica vol.27, 1 (1991), p. 213 [1991]
 54. Michálek JiříStatistické zpracování měření vibrací parogenerátoru II, ÚTIA ČSAV, (Praha 1990) Research Report 1688 [1990]
 55. Michálek JiříDetekce změn v chování měřících čidel, ÚTIA ČSAV, (Praha 1990) Research Report 1646 [1990]
 56. Michálek JiříStatistické zpracování měření vibrací parogenerátoru, ÚTIA ČSAV, (Praha 1990) Research Report 1639 [1990]
 57. Michálek JiříAsymptotic Rényi's rate of Gaussian processes , Proceedings of Banach Center 2. Mathematical Statistics Semester, 1989, p. 149-150 , Eds: Bednarski T., Banach Center, (Warszawa 1989) , Semester on robustness and nonparametric statistics /33./, (Warszawa, PL, 01.02.1989-31.05.1989) [1989]
 58. Vajda Igor, Michálek JiříStatistical Applications of Rényi Distances , Robustness and Nonparametric Statistics. Proceedings, p. 151-152 , Eds: Bednarski T., Banach Center, (Warszawa 1989) , Semester on Robustness and Nonparametric Statistics./33./, (Warszawa, PL, 00.03.1989-00.03.1989) [1989]
 59. Michálek JiříO jedné metodě rozpoznávání náhodných procesů , Programové vybavení diagnostických systémů jaderných elektráren, p. 94-98, ČSVTS Škoda, (Plzeň 1989) , Programové vybavení diagnostických systémů jaderných elektráren, (Plzeň, CS, 14.11.1989-15.11.1989) [1989]
2019-01-07 08:39