Institute of Information Theory and Automation

You are here

Vybrané partie ze stochastické analýzy

Faculty: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Semester: 
zimní
Course type: 
magisterský
Current: 
Ano
Přednáška je soustředěna na dvě témata: a) slabá řešení stochastických diferenciálních rovnic (existence pro rovnice s omezeným borelovským driftem a aditivním šumem a pro rovnice se spojitými koeficienty, slabá a silná jednoznačnost řešení), b) kvalitativní vlastnosti řešení (různé typy ljapunovské stability).
2017-11-20 08:06