Institute of Information Theory and Automation

You are here

Pokročilé rozpoznávání obrazu

Faculty: 
Fakulta informačních technologií ČVUT
Semester: 
letní
Course type: 
doktorandský
Current: 
Ano
česky/anglicky - podle studentů
2015-04-27 21:39