Institute of Information Theory and Automation

You are here

Manažerské rozhodování

Faculty: 
Fakulta informatiky a statistiky VŠE
Course type: 
doktorandský
Current: 
Ne
2023-10-09 14:32