Institute of Information Theory and Automation

You are here

Modelování stochastických procesů

Semester: 
zimní
Course type: 
magisterský
Current: 
Ne
Předmět se zabývá popisem neurčitosti jakožto součásti systémů a metodami jejich zkoumání, způsoby, jak neurčitosti rozumět, a nástroji umožňujícími s neurčitostí konzistentně pracovat a využívat jejích vlastností v oblastech modelování, učení a rozhodování. Se zaměřením na bayesovskou metodiku kurs obsahuje statistické učení, Markovovy procesy, stavové modely s neomezeným a omezeným šumem, dynamické bayesovské sítě, aproximační postupy, některé algoritmy atd.
2018-01-30 15:21