Institute of Information Theory and Automation

You are here

Modelování složitých systémů

Faculty: 
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Semester: 
zimní
Course type: 
magisterský
Current: 
Ne
Cvičení: Základy modelování diskrétních a spojitých modelů; modelování dynamických systémů.
2018-01-30 15:25