Institute of Information Theory and Automation

You are here

Matematická statistika

Faculty: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Semester: 
letní
Course type: 
bakalářský
Current: 
Ne

Nestranné odhady, informační matice, odhady metodou momentů, princip maximální věrohodnosti, eficience, statistická hypotéza, stejnoměrně nejsilnější test, test poměrem věrohodností, neparametrické modely, empirická distribuční funkce, histogram, jádrový odhad hustoty, testy dobré shody, konfidenční množiny, intervaly spolehlivosti.

2021-10-05 09:37