Institute of Information Theory and Automation

You are here

Teorie informace

Faculty: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Semester: 
letní
Course type: 
bakalářský
Current: 
Ano

Entropie a její vlastnosti, Kódování zdroje, komprese, Kapacita kanálu a Shannonovy věty, obecný případ, binární symetrický kanál, gaussovský kanál. Skrytý Markovův model. Viterbiho a Fanův dekódovací algoritmus.

Thomas M. Cover, Joy A. Thomas: Elements of Information Theory, Wiley 2006.

Vyučujeme společně s doc. Mrg. Štěpánem Holubem,Ph.D. z KA MFF UK

 

2021-12-14 09:19