Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Novinky

Pondělí, 12 Červen, 2023

Kolem JE Dukovany je instalována síť čidel měřících dávkové příkony ozáření z mraku. Byla diskutována možnost alternativní simulace dávek matematickým modelem s cílem určit podrobné rozložení dávkových příkonů kolem zdroje, s následnými možnými korekcemi pomocí řídkých hodnot z existujících měřících čidel. Nově zavedený model diskrétních gaussovských obláčků koresponduje se způsobem měření na čidlech a předpokládaným charakterem potenciálních radioaktivních úniků v blízkých vzdálenostech od místa úniku.

Úterý, 3 Leden, 2023

Ing. Květoslav Belda, Ph.D. je spoluřešitelem jediného oceněného korejsko-českého projektu, který byl podpořen GAČR společně s korejskou agenturou Korea Research Foundation. Projekt 23-04676J s názvem Řiditelná úchopová mechanika: Modelování, řízení a experimenty bude řešen ve spolupráci s Ústavem termomechaniky AV ČR, v.v.i. a Vysokou školou polytechnickou Jihlava.

Pondělí, 5 Prosinec, 2022

The seminar will be held on Monday 5.12.2022 at 11:00 in the AS-meeting room 474, the speaker will be Siavash Fakhimi Derakhshan.

Čtvrtek, 24 Listopad, 2022

V soutěži o nejlepší publikaci ÚTIA zvítězily dva články autorů z oddělení Adaptivních systémů.

1. místo v kategorii Teorie

Pátek, 11 Listopad, 2022

Zveme vás na speciální komentovanou prohlídku dvou barokních sálů knihovny Strahovského kláštera - Filozofického a Teologického. Tyto sály budeme mít jen sami pro sebe, provázet nás bude zkušená turistická průvodkyně paní Jana Neubergová, která nám poskytne všeobecné informace o klášteře, o premonstrátském řádu, architektuře a výzdobě obou sálů. Fotografování je dovoleno bez blesku. Prohlídka potrvá hodinu, poté se můžeme jít občerstvit, rezervaci máme od 12.15, uvítáme všechny, kdo nestihnou prohlídku, i na neformálním posezení v Klášterním pivovaru.

Pondělí, 7 Listopad, 2022

Seminář se koná v pondělí 7. 11. 2022 v místnosti č. 474 od 11 hod. Přednášejícím bude Petr Pecha.

 

Stručný popis efektivního výpočetního modelu 3-D rozložení fluence fotonů a dávek z externího ozáření z radioaktivního mraku konečných rozměrů při jeho postupu nad terénem. K diskusi bude předložena možnost aplikace asimilačních technik jako příspěvku k bezpečnostním analýzám pro skutečnou konkrétní bližší oblast (do 100 km) od jaderné elektrárny Dukovany.

Pondělí, 10 Říjen, 2022

The seminar will be held on Monday 10.10.2022 at 11:00 in the AS-meeting room 474. The speaker will be Kamil Dedecius.

Středa, 24 Srpen, 2022

The seminar is postponed.

The speaker will be Soňa Molnárová, the seminar will be held xxx in the AS-meeting room 474.

Čtvrtek, 28 Červenec, 2022

The speaker will be Rudolf Kulhavý, seminar will be held on Thursday 28. 7. 2022 at 13:00 in the AS-meeting room 474.

The world of practical applications of modeling and optimization is rich, colorful, and hard to overlook. The seminar will attempt to yield more insight by structuring the space of opportunities around three dimensions of every economic activity, namely Product (design) Process (improvement) Customer (management) A range of real-life applications in multiple industries will be used to illustrate the classification.

Úterý, 26 Červenec, 2022

20.7.2022 po těžké nemoci odešel pan Petr Nedoma.

Byl to velice přátelský a dobrý člověk, spolehlivý kolega a věrný kamarád.

Vzpomínáme na něj..

Stránky